ตารางเรียน


Advance Lighting Interior
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ทำงานด้านสถาปัตยกรรม หรือผู้มีความชอบด้านงานภายนอก ควรมีพื้นฐานการทำ 3D มาบ้างแล้ว แต่อยากพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมืออาชีพ หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหา Model Material แสงVray การใช้ปลั๊กอินปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต่างๆ รวมถึงการจบงานด้วย photoshop
เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เรียน 8 วัน 8 ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 32 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ
สอนโดย :: อาจารย์วิว
Advance Lighting Interior
เหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญด้านการเขียนภาพ 3มิติ จากโปรแกรมสเก๊ตอัพ
เพื่อ นำไปใช้ในการเสนอแบบในขั้นตอนแรกของการนำเสนองานทางด้านสถาปัตยกรรมภายในและ ภายนอก ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความเข้าใจทางด้านงานสถาปัตยกรรมโดยรวม

เรียนทุกวันเสาร์ 6วัน / 6ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 24 ช.ม. เริ่มเวลา 10:00น.-15:00 น.โดยประมาณ(พักเที่ยง)
สอนโดย :: อาจารย์ต้น 54
Animation Course
หลักสูตรการเรียน animation basic to advance for landscape architect interior เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐาน โปรแกรม 3dsmax ที่จะพัฒนาสู่งาน ANIMATION เกี่ยวกับงานสถาปัต ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถ ตัดต่อจบงานได้ด้วยตนเอง
เรียนทุกวันเสาร์,อาทิตย์ 12 วัน วันละ 5 ช.ม. รวม 60 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-16.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์จอม

Basic To Advance
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการที่ต้องการจะศึกษาทำความเข้าใจ3Dโดยไม่มีความรู้มาก่อน ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักออกแบบ การเรียนการสอนจะเน้นเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรมทางด้าน 3D หลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้ 3D งานตกแต่งภายในจนถึงการสร้าง อาคารสถาปัตยกรรมได้ด้วยตัวเอง โดยการเรียนเป็นไปในลักษณะ Workshop
ทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ 10 วัน วันละ 4 ช.ม. รวม 40 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00น.-20.00น.โดยประมาณ (เบรค15นาที)
สอนโดย : อาจารย์น๊อตตี้

Advance Model
เหมาะสำหรับ คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพ Perspectiveไปจนถึงผู้เขียนโมเดล 3D ที่ต้องการเข้าถึงวิธีการปั้นModel ที่ยาก และซับซ้อน หลักสูตร คลอบคลุม การปั้นModel Furnitureชั้นสูง โดยใช้เทคนิคตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อน
เรียนทุกวันเสาร์ 12-15 วัน รวม 48- 60 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อ.เอก renderman
Advance Vray
เหมาะสำหรับ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่อยากจะใช้งาน Vray เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบต่างๆได้ หลักสูตร คลอบคลุมการใช้งาน Vray ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้ (เป็นส่วนที่ยกยอดมาจาก Advance Lighting interior เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนในเสาร์อาทิตย์เวลาปกติ)
เรียนทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ เรียน 8 วัน 8 ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 32 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00น.-20.00น. โดยประมาณ (เบรค15นาที)
สอนโดย :อาจารย์โอ (O-MANS)
Advance Overall
: เหมาะสำหรับ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่อยากสัมผัสวงการสถาปัตยกรรม ควรมีพื้นฐานการทำ 3D มาบ้าง เป็นคอร์สระดับกลางเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเบสิคมาแล้ว แต่อยากพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมืออาชีพ หลักสูตร ครอบคลุมทุกเนื้อหา ทั้งการขึ้นโมเดลที่ง่ายดายเทคนิคใหม่,การจัดแสงด้วยvray รวมถึงวัสดุต่างๆและphotoshop จบงาน
เรียนทุกวันอาทิตย์ 12 วัน 12 ครั้ง รวม 48 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์โอ (O-MANS)
Advance Lighting Exterior
เหมาะสำหรับ ผู้ที่เขียนภาพPERSPECTIVE 3 มิติ และนักออกแบบผู้ที่ต้องการก้าวข้ามไปเป็นมืออาชีพ หลักสูตร ครอบคลุมทฤษฏีการจัดแสงขั้นสูง และสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องในภาพ ไม่ว่าจะเป็นพรอพ แสง กลุ่มเป้าหมายได้ลงตัว โดยจัดแสงห้องรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งห้องขนาดเล็กและห้องขนาดใหญ่ โดยจบงานแบบฉบับมืออาชีพ
เรียนทุกวันเสาร์: 15 วัน 15 ครั้ง รวม 60 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์โอ (O-MANS)
Advance Corona
:เหมาะสำหรับ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่อยากจะใช้งาน Corona เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบต่างๆได้ หลักสูตร คลอบคลุมการใช้งาน Corona ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้
เรียนทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ เรียน 6 วัน 6 ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 24 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ 
สอนโดย : อาจารย์โอ (O-MANS)