ตารางเรียน

Advance Vray

Advance Exterior เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ทำงานด้านสถาปัตยกรรม หรือผู้มีความชอบด้านงานภายนอก ควรมีพื้นฐานการทำ 3D มาบ้างแล้ว แต่อยากพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมืออาชีพ หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหา Model Material แสงVray การใช้ปลั๊กอินปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต่างๆ รวมถึงการจบงานด้วย photoshop หลักสูตร คลอบคลุมการใช้งาน Vray ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้ (เป็นส่วนที่ยกยอดมาจาก Advance Overall เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนในเสาร์อาทิตย์เวลาปกติ)

เรียนทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ เรียน 8 วัน 8 ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 32 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ (เบรค 45 นาที)

สอนโดย
: อาจารย์วิว

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ 1
- พื้นฐานการจัดการไฟล์ในการทำงานให้เป็นระบบ
- กำหนดหน่วยวัดและค่าเริ่มต้นต่างๆของโปรแกรม 3dmax
- แนะนำเครื่องมือช่วยในการทำงาน script
- เรียนรู้การใช้งาน vray สำหรับงานภายนอก
- แนะนำการ import ไฟล์งานจากโปรแกรม Sketch up เพื่อมาทำงานในปรแกรม 3dsmax

ครั้งที่ 2
- แนะนำการ import ไฟล์งานจากโปรแกรม Auto cad เพื่อมาทำงานในปรแกรม 3dsmax
- การขึ้นโมเดลอาคารจากเส้น 2มิติ และ Polygon
- การเก็บ รายละเอียด อาคารพวก บัว และหลังคา
- เรียนรู้การใส่วัสดุเบื้องต้น

ครั้งที่ 3
- เรียนรู้การทำ landscape จาก Basic ถึง Advance
- เทคนิคการปลูกหญ้า และ ต้นไม้ เพื่อใช้ส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม

ครั้งที่ 4
- เทคนิคการสร้างกล้อง vray
- การจัดแสงแบบต่างๆ เช่น vraysun dome+hdri
- การจัดองค์ประกอบภาพ
- การนำ Elements ไปใช้ในการ Process ภาพ

ครั้งที่ 5
- เทคนิคการจัดแสงกลางคืน ในงาน Exterior
- การจัดองค์ประกอบภาพ
- การนำ Elements ไปใช้ในการ Process ภาพ

ครั้งที่ 6
- การProcess ภาพในโปรแกรม Photoshop และ Lightroom
- การใช้งาน plug in เสริมใน Photoshop เพื่อแต่งภาพ

ครั้งที่ 7
- เทคนิคการ set ค่าเพื่อเรนเดอร์งานแบบ Depth of field
- เทคนิคการเรนเดอร์รถวิ่งในโปรแกรม
- การสร้างอาคาร Low Poly เพื่อใช้ประกอบงาน
- การตั้งกล้องมุมสูง

ครั้งที่ 8
- สอบและส่งผลงาน