ตารางเรียน

Advance Model

Advance Model : เหมาะสำหรับ คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพ Perspectiveไปจนถึงผู้เขียนโมเดล 3D ที่ต้องการเข้าถึงวิธีการปั้นModel ที่ยาก และซับซ้อน หลักสูตร คลอบคลุม การปั้นModel Furnitureชั้นสูง โดยใช้เทคนิคตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อน

การเรียนการสอน จะถูกแบ่งออกเป็น 4 พาร์ทหลัก ใช้เวลาในการเรียนการสอน 12-15 ครั้ง ขึ้นอยู่กับระดับการเรียนรู้ของ นักเรียน

Part 1 Basic to Advance of edit polygons

เป็นการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจในการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ของการ Edit Polygons จนไปถึงการปรับแต่ง ประยุกต์ใช้งานขั้นสูงให้สามารถสร้างโมเดล วัตถุ รูปทรงในแบบต่างๆได้มากขึ้น

Part 2 Create and customize object shape soft

เป็นการสอนเทคนิคการใช้ Turbo smooth และการโคลนวัตถุ ในรูปแบบ Reference เพื่อสร้างโมเดลที่มีคุณลักษณะ อ่อนนุ่ม และ สามารถประยุกต์สร้างโมเดลประเภทอื่นๆที่มีคุณลักษณะเดียวกัน แต่เป็นคนละประเภทกันได้ เช่น เตียง หมอน ผ้าม่าน เป็นต้น

Part 3 The proportion of free-form modeling.

เป็นการสอน การสร้างโมเดลขั้นสูง โดยคำนึงถึงความเสมือนจริงในสัดส่วน, รายละเอียด และ รูปทรงที่อิสระ เป็นหลัก

Part 4 Special Techniques and Feature

เป็นการสอน เทคนิคพิเศษ และ คำสั่งพิเศษเชิงลึก เพื่อให้โมเดลมีคุณลักษณะพิเศษมากยิ่งขึ้น เช่น การทำให้ผ้าพลิ้วตามลม หรือ วัตถุเกิดการพองลม การทำรอยยับบนผ้า และ การกำหนดตำแหน่งของวัตถุบนพื้นผิวใดๆ ใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น

เรียนทุกวันเสาร์
12-15 วัน รวม 48- 60 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)

สอนโดย
: อ.เอก renderman

 

ราคา 20,000 บาท