ตารางเรียน

Advance Vray

Advance Vray : เหมาะสำหรับ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่อยากจะใช้งาน Vray เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบต่างๆได้ หลักสูตร คลอบคลุมการใช้งาน Vray ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้ (เป็นส่วนที่ยกยอดมาจาก Advance Lighting interior เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนในเสาร์อาทิตย์เวลาปกติ)

คอร์ส Advance Vray เป็นคอร์สที่ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ plug in vray อย่างท่องแท้ จะได้เรียนทั้งแสงกลางวัน แสงกลางคืน วัสดุ และงานภายนอก อีกทั้งยังเรียนรู้การใช้ photoshop เพื่อจบงานอีกด้วย

คอร์ส Advance Vray จะมีโมเดลให้กับผู้เรียนในทุกครั้ง โดยแต่ละโมเดลจะสอดคล้องกับแสงแต่ละชนิด

เรียนทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ เรียน 8 วัน 8 ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 32 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00น.-20.00น. โดยประมาณ (เบรค15นาที)

สอนโดย
:อาจารย์โอ (O-MANS)

รายละเอียดการสอน:

1.ปรับพื้นฐาน vray เรียนรู้การใช้ vray ค่าเซ็ตอัพต่างๆ เรียนเรื่องกล้อง vray เรียนรู้แสงที่มีอยู่ใน vray ทุกชนิด
2.เรียนการจัดแสงกลางวัน การบ้านแสงกลางวัน
3.เรียนการใช้ photoshop เพื่อจบงาน
4.เรียนการจัดแสงกลางคืน และ photoshop เพื่อจบงาน การบ้านแสงกลางคืน
5.เรียนเรื่องวัสดุของแข็ง
6.เรียนเรื่องวัสดุจำพวกผ้า การบ้านเรื่องวัสดุ
7.เรียนการจัดแสงงานภายนอก
8.ทดสอบ

ราคา 15,000 บาท