ตารางเรียน

Basic To Advance

Basic To Advance : เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการที่ต้องการจะศึกษาทำความเข้าใจ3Dโดยไม่มีความรู้มาก่อน ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักออกแบบ การเรียนการสอนจะเน้นเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรมทางด้าน 3D หลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้ 3D งานตกแต่งภายในจนถึงการสร้าง อาคารสถาปัตยกรรมได้ด้วยตัวเอง โดยการเรียนเป็นไปในลักษณะ Workshop

ตารางเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์:
10วัน 10ครั้ง วันละ4ชั่วโมง รวม 40ชั่วโมง เริ่มเวลา10:00น.-15:30น. (พักเที่ยง1ชั่วโมง)
เรียนทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันต่อเนื่อง: 10วัน 10ครั้ง วันละ4ชั่วโมง รวม 40ชั่วโมง เริ่มเวลา16:00น.-20:30น. (พักเบรค30นาที)

สอนโดย
: อาจารย์น๊อตตี้

รายละเอียดการสอน:

วันที่ 1
- เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเบื้องต้น menu bar / main tools bar / command panel
- การ setup ต่างๆจำเป็นสำหรับการทำงาน และปัญหาเบื้องต้นที่จะพบในการทำงาน
- เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เส้น (spline) และการใช้เส้นต่างๆมาประยุกต์ทำเป็นวัตถุ 3 มิติต่างๆ
วันที่ 2
- เรียนรู้เกี่ยวกับการ clone วัตถุในลักษณะต่างๆ การใช้ snap เพื่อความแม่นยำในการทำงาน
- เรียนรู้เกี่ยวกับ polygon และเครื่องมือ-คำสั่งต่างๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการขึ้นโมเดล
วันที่ 3 ฝึกปั้นโมเดลเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นแบบต่างๆโดยใช้ polygon และ spline
วันที่ 4 ขึ้นโมเดล interior ห้องจากไฟล์ autocad เรียนรู้เกี่ยวกับการ import ไฟล์ และการ merge ไฟล์โมเดลสำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้ประกอบในงาน
วันที่ 5 เรียนรู้เกี่ยวกับแสง vray / กล้อง vray physical camera / vray frame buffer
วันที่ 6 จัดแสง interior เรียนรู้เกี่ยวกับ parameters ต่างๆที่จำเป็นของ vray สำหรับการ rendering
วันที่ 7 เรียนรู้เกี่ยวกับ vray materials
วันที่ 8 ขึ้นโมเดลอาคาร (exterior) และใส่ material และการใช้ vray proxy
วันที่ 9 ฝึกจัดแสงงานสถาปัตยกรรม (exterior) กลางวัน - กลางคืน / การเซฟงานในรูปแบบต่างๆ
วันที่ 10 เรียนรู้เทคนิคคำสั่งเพิ่มเติม / ทบทวน / ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมา

ราคา 15,000 บาท