ตารางเรียน

Basic To Advance

หลักสูตรการเรียน Animation basic to advance for landscape architect interior เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐาน โปรแกรม 3dsmax ที่จะพัฒนาสู่งาน ANIMATION เกี่ยวกับงานสถาปัต ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถ ตัดต่อจบงานได้ด้วยตนเอง หลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้ 3D งานตกแต่งภายในจนถึงการสร้าง อาคารสถาปัตยกรรมได้ด้วยตัวเอง

เรียนทุกวันเสาร์,อาทิตย์

12 วัน วันละ 5 ช.ม. รวม 60 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-16.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)

สอนโดย
: อาจารย์จอม

รายละเอียดการสอน:

วันที่ 1,2
  - ปรับพื้นฐาน
  - basic vray and scanline for animation
  - check model polygon ,lighting,material,camera for animation
  - เรียนการคำนวณ key frame ,time line ,auto key,setkey
  - การวางแผนงานก่อนการทำ animation story board make preview
  - การ render แยกส่วน render element

วันที่ 3,4
  - animation interior (vray,scanline)
  - check model for animation ,lighting,material,camera - interior
  - การเปิดปิดประตู-หน้าต่าง link to world , การเคลื่อนไหว จากแรงลมเช่น ผ้าม่าน พัดลมเพดาน ,ไฟเปิดปิด reactor
  - output rendering

วันที่ 5,6
  - animation architect (vray)
  - check model for animation ,lighting,material,camera - architect
  - ท่าทางของคน biped ,สัตว์ bone ,ยานพาหนะ controller constraint ,การเคลื่อนที่จากผลของแรงธรรมชาติ เช่น น้ำตก น้ำไหล ควัน ไฟ particle ,ต้นไม้พริ้วไหว point cache from treestorm
  - การเซฟค่าแสง การเคลื่อนที่และไม่เคลื่อน animation prepass ,incremental
  - output rendering

วันที่ 7,8
  - animation landscape (vray)
  - check model for animation ,lighting,material,camera- landscape
  - จัดการกับโมเดล อาคาร กับ สภาพแวดล้อม ด้วยโมเดลจำนวนมากมาก poxie
  - output rendering

วันที่ 9,10
  - เริ่มต้นเรียน การตัดต่อ basic after effect -basic premiere
  - composite project เช่น การปรับสี การตัด blue screen
  - rendering

วันที่ 11,12
  - workshop and test

ราคาจากเดิม 25,000 บาท
ลดพิเศษ 18,000 บาท