ตารางเรียน

Advance Lighting Interior

เหมาะสำหรับ นักออกแบบที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญด้านการเขียนภาพ 3มิติ จากโปรแกรมสเก๊ตอัพ เพื่อ นำไปใช้ในการเสนอแบบในขั้นตอนแรกของการนำเสนองานทางด้านสถาปัตยกรรมภายในและ ภายนอก ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความเข้าใจทางด้านงานสถาปัตยกรรมโดยรวม

หลักสูตร/ระยะเวลา
ครอบ คลุมเนื้อหาทางด้านการสร้างชิ้นงานระดับพื้นฐานจากการใช้เครื่องมือและคำ สั่ง เพื่อสร้างชิ้นงานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก การใส่Materialในชิ้นงาน การทำAnimation และการจัดแสงในรูปแบบแสงV-Ray Sketch Up

เรียนทุกวันเสาร์
6วัน/6ครั้ง วันละ 4 ช.ม. รวม 24 ช.ม. เริ่มเวลา 10:00น.-15:00น.โดยประมาณ(พักเที่ยง)
สอนโดย : อาจารย์ต้น 54

รายละเอียดการสอน:

วันที่ 1
  - เริ่ม เรียนรู้การใช้งานของโปรแกรม การตั้งค่า เครื่องมือ ไอค่อนต่างๆ เพื่อเซทค่าก่อนทำงาน รู้จักการใช้เครื่งมือเขียนเเส้น และรูปทรงสี่เหลี่ยมและหลายเหลี่ยม และเรียนรู้การสร้างชิ้นงาน 3 มิติจากรูปทรง 2มิติ การตั้งมุมกล้องและScene การตั้งค่าแสงเงาและการสร้างเอฟเฟกหมอก ทดลองขึ้นรูปวัตถุสามมิติจากรูปทรงพื้นฐานเช่นตู้,เก้าอี้,โต๊ะ

วันที่ 2
  - ทำ ความรู้จักกับการใช้เครื่องมือเขียนเส้นโค้ง ฟรีแฮนด์ การหมุน การแก้ไขชิ้นงานด้วยเครื่องมือต่างๆและการเคลื่อนย้ายวัตถุในรูปแบบต่างๆ การทำงาน ของโปรแกรมร่วมกับโปรแกรมAutocad จากแบบลายเส้น 2มิติ ให้เป็นภาพ3มิติ และทำฝึกหัดบ้าน2ชั้นจากคำสั่งที่เรียนมา ข้างต้น เรียนรู้ การใส่Material ในชิ้นงาน การใช้คำสั่งSandboxเพื่อสร้างพื้นผิวContourต่างระดับและจัดวางวัตถุลง บนพื้นผิวนั้น

วันที่ 3
  - เรียนรู้การขึ้นชิ้นงานInteriorตามที่ผู้สอนกำหนด เรียนรู้การImport/Download โมเดลสำเร็จรูปจาก3D warehouse เข้ามาใช้ในงาน การแก้ไขMaterialด้วยโปรแกรม Photoshop

วันที่ 4
  - เรียนรู้การทำAnimationขั้นพื้นฐาน การExport AVI. การสร้างงานจากภาพถ่ายจริง(photomatch) การExport
ไฟล์งาน2มิติเพื่อทำการPresentลงในโปรแกรมLay Out

วันที่ 5
  - เริ่ม ทำความรู้จักกับV-Ray เริ่มจากเรียนรู้การสร้าง V-Ray Material ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงแบบที่ซับซ้อนเช่นการสร้างพื้นผิวน้ำ,กระจก,หิน, และไม้เป็นต้น เรียนรู้การดาวน์โหลด v-ray material จาก Internet การแก้ไขMaterialและการนำไปใช้ การจัดแสงV-Rayงานภายนอก ด้วย HDRI การตั้งค่าการใช้กล้องV-Ray ในงาน

วันที่ 6
  - การ จัดแสง V-ray สำหรับงานภายในอาคาร เช่นห้องนอน ห้องรับแขก ฯลฯ ถาม/ตอบ ปัญหาคาใจ และ การทำแบบฝึกหัดตามขั้นตอนที่เรียนมาโดยนำชิ้นงานที่สร้างไว้มาทำการจัด แสง พร้อมทำบททดสอบ เพื่อสรุปรวบยอดความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมา