ติวเตอร์

แนวความคิดจัดแสงธรรมชาติในงาน Interior (Episode III)
การทำแสงในงาน Interior ที่มีบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาในงานนั้น

ประเด็นแรก ต้องเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติของแสงในช่วงเวลานั้นๆก่อน อย่างเช่น ถ้าคุณทำแสงในตอนเช้าคุณจะต้องรู้ว่าในตอนเช้ามีแสงส ีอะไรบ้าง ดูภาพแล้วเกิดความอบอุ่น ไม่ใช่ดูแล้วเกิดความร้อนเหมือนตอนบ่าย หรือ ทำเป็นตอนกลางคืน ก็ต้องให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย มีหลายครั้งที่ทำภาพออกมาแล้วไม่มีช่วงเวลา ดูไม่ออกว่ากลางวัน,กลางคืน หรือตอนเย็น ถ้าดูเวลาไม่ออกจะทำให้การสื่อสารกับผู้ที่ดูภาพคลุม เคลือ ห้องที่ทำจะเหมือนบรรยากาศที่ถูกจัดในสตูดิโอ ไม่มีความอบอุ่น ไม่สามารถดึง อารมณ์ของผู้ที่ดูภาพเข้าไปอยู่ในงานนั้นๆ ถึงแม้ว่าสวยแต่ก็ไร้การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาพ

ประเด็นที่สอง เรื่องราวที่เสนอไปในภาพ ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดที่มีก็ได้ ในเมื่อเราสมามารถดึง ผู้ดูภาพเข้ามาอยู่ในงานได้ ผู้ที่ดูภาพจะจินตนาการเองว่าถ้าเป็นตัวเค้าจะทำอย่า งไรบ้าง
ถ้าอยู่ในห้องนั้น เช่นเดินเข้ามาจิบกาแฟสักแก้ว นั่งรอแฟน อ่านหนังสือพิมพ์ยามเช้า ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนเราดูภาพยนต์ที่เข้าถึงมาก ๆ ตัวเราเองบางครั้งก็แอบสมมุติเป็น นางเอกพระเอกกันได้ เป็นเพราะภาพยนต์เรื่องนั้นสามารถดึงอารมณ์คนดูเข้าไ ปอยู่ในหนังได้ การวางจังหวะพรอพที่ผูกพันธ์กับเวลาที่เราใช้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในเมื่อเราทำภาพในเวลาเช้า แต่มีแก้วไวน์และขวดไวน์วางอยู่มันก็ดูขัดกับช่วงเวลา หรือทำงานตอนกลางคืนแต่มีแก้วกาแฟ ครบชุด สิ่งเหล่านี้เองเป็นการเติมเต็มให้กับงานในภาพ หรือเป็นการทำลายภาพได้อย่างง่ายดาย

การศึกษาด้านโปรแกรม3d ให้เข้าใจเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่การเข้าใจว่าโปรแกรมทำงานอย่างไร อย่างเดียวนั้นไม่พอ\แต่จะต้องประกอบด้วยการศึกษาธรรมชาติของแสงธรรมชาติของพฤติกรรม ของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง เพื่อที่จะนำมาใช้ในงานได้อย่างไม่ขัดเขินครับ


ตั้งใจว่าจะทำติวเตอร์เกี่ยวกับการจัดแสงให้ครบทั้งส ามภาค โดยเริ่มจากภาค แนวคิดก่อน แล้วค่อยวกเข้ามาพูดถึงเรื่องการจัดแสงครับ อยากให้การจัดแสงใน 3d ไม่ได้ถูกจำกัด ที่โปรแกรม แต่อยากให้จินตนาการของเราเป็นผู้กำหนดโปรแกรมมากกว่ าครับ

คอยติดตามตอนต่อไปได้ครับ (Episode II)